Kwaliteitsrapport Vanboeijen 2017

'Thuis en op het werk bij Paulien, Ahmed en Dinie...'

Voorwoord

"Ik kan hier mijzelf zijn en grapjes maken", zegt bewoner Stan van Vanboeijen. De essentie van onze ondersteuning bij Vanboeijen. De mens achter de mens leren kennen, achterhalen wie iemand echt is en wat zijn dromen, wensen en talenten zijn. Kortom kijken naar mogelijkheden.

Dat lijkt gemakkelijk maar is in de praktijk soms best lastig.

We zijn in april 2016, na een moeilijke periode bij Vanboeijen, opnieuw gestart de inhoud van ons handelen centraal te stellen bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Waarom doen we de dingen zoals we doen, waar kunnen we verbeteren en ontwikkelen.

De crisisperiode daarvoor heeft veel gevraagd van de organisatie en haar medewerkers, ouders/ verwanten en bewoners. De organisatie was op velerlei fronten instabiel. Van belang was en is om met elkaar een inhoudelijk anker te hebben. In april van 2017 is het ontwikkelverhaal voor het toekomstbestendige Vanboeijen in de organisatie besproken en gedeeld. Dit hebben we verder uitgebouwd in een inhoudelijk programma met als titel: 'Thuis en op het werk bij Paulien, Ahmed en Dinie...', om op verschillende aspecten met elkaar te leren en te verbeteren. De veelheid is groot, daarom een meerjarig programma.

Er is inmiddels veel energie in de organisatie, bij teams en bij medewerkers aan het ontstaan om hieraan te werken. En velen herkennen en dragen de koers actief uit en dragen er actief aan bij. We zijn in 2017 gestart met een nieuw persoonlijk plan, dat beter aansluit bij persoonsgerichte ondersteuning en begeleiding, zodat er echt vanuit de cliënt gewerkt kan worden. We werken toe naar één persoonlijk plan en alle disciplines werken met en vanuit dit plan.

In 2017 hebben we het middenmanagement verkleind, we zijn van 60 teamleiders naar 25 zorgmanagers gegaan. Een functie met een grotere span of control, om het werken in krachtige teams beter te kunnen faciliteren. Dit betekent iets voor de teams en haar individuele teamleden. Het is best spannend om de verbeterslagen met elkaar aan te gaan, te reflecteren op je eigen handelen, waarom je de dingen doet zoals je doet en wat dat betekent voor de ondersteuning van onze bewoners in hun leven. Wij zetten daarnaast het werken in de driehoek centraal.

Wij hebben binnen Vanboeijen met elkaar in die korte tijd al veel bereikt, maar zijn er nog niet. Sterker nog, wij moeten ons blijven verbeteren. Het afgelopen jaar stond in het teken van zorginhoudelijke zaken in kaart brengen, de verbeteropgaaf concretiseren binnen teams en de eerste stappen zetten.

We vinden het een uitdaging om mensen enthousiast te maken voor het werken bij Vanboeijen. We kiezen voor een actieve arbeidsmarktbenadering, waarin we ons onderscheiden als Vanboeijen. Om zo mensen aan te trekken om bij ons te komen werken met onze cliënten en hun eigen ondersteuningsvragen.

De komende jaren blijven we hieraan werken met rust en doorzettingsvermogen, met onze overtuiging Goed leven - Mooi werk - Met elkaar voor al onze bewoners en cliënten, medewerkers en ouders/verwanten.

Drs. J.M. (Annette) Imhof

Voorzitter Raad van Bestuur